• drapreau fr
 • drapreau vi
 • Hãy trở thành Đối tác

 •  
  Phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế nhờ vào các địa phương.
  Một cơ hội cho tất các tác nhân kinh tế

  Hãy trở thành Đối tác !


  Tải hướng dẫn về các cơ hội tham gia tài trợ
 • Các quan hệ đối tác phục vụ sự phát triển sáng tạo và bền vững của các địa phương

  Trong bối cảnh đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong lĩnh vực kinh tế, với châu Âu cũng như trong nội khối ASEAN, đây là thời điểm các đối tác cần xích lại gần nhau hơn.

  Hội nghị Hợp tác địa phương lần thứ 11 có chương trình đổi mới, sát với tiến triển tình hình và nhu cầu của các địa phương và có tính kế thừa các kết quả của Hội nghị năm 2016 tại Cần Thơ.
   
  Với việc tổ chức thảo luận các nội dung dưới đây tại các phiên toàn thể và năm phiên thảo luận chuyên đề, thành phố Toulouse mong muốn nhân dịp đăng cai Hội nghị để mang lại hơi thở mới cho Hội nghị hợp tác địa phương.
   
  • Tọa đàm 1/  Văn hóa vật thể và phi vật thể, vấn đề về tính bền vững
   
  • Tọa đàm 2/ Vai trò tiên phong của các tổ chức trong giáo dục và y tế 
   
  • Tọa đàm 3/ Chống lại sự nóng lên của Trái đất và thích ứng với thay đổi khí hậue 
  • Tọa đàm 4/ Kinh tế bền vững : đâu là vai trò của ESS trong quan hệ hợp tác song phương Pháp-Việt 
   
  • Tọa đàm 5/ Từ đô thị hóa cho đến phát triển thành phố bền vững
 • Hai ngày dành cho các cuộc gặp gỡ giữa các đối

  Các địa phương và cơ quan thể chế sẽ gặp gỡ trao đổi về những thành tựu cũng như các cơ hội do phát triển quan hệ quốc tế mang lại. Ngoài trao đổi tương tác và chia sẻ kinh nghiệm, cần tăng cường vị thế là một đối tác của các địa phương và đẩy mạnh đóng góp giữa các địa phương bên cạnh nỗ lực của Nhà nước.
   
  Khía cạnh đổi mới sáng tạo thể hiện cả về nội dung và hình thức tổ chức:
   
  • Thăm thực địa
  • Nửa ngày dành cho kinh tế
  • Tài trợ
  • Triển lãm
  • Trao giải thưởng Hợp tác địa phương
  • Đăng ký trước các cuộc gặp 
 • Hãy trở thành Đối tác

 • InscriptionS
  INSIGHT OUTSIDE
  39 chemin du vieux chêne
  38240 Meylan
  Tel : +33 825 595 525 (0,15€/min*)
  Fax : +33 4 38 38 18 19
  Permanence téléphonique du
  lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
  Organisation
  Anne-Claire Gaudru - Coordination de l’événement - Tel : 05 62 2748 16
  Virginie Bovis - Chargée de mission Vietnam - Tel : 01 53 41 81 96
  * prix depuis ligne fixe opérateur historique, une surtaxe peut être appliquée selon les opérateurs, décompte à la seconde au delà des 45 premières secondes.

  Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant en vous adressant à INSIGHT OUTSIDE 39 chemin du vieux chêne, 38240 Meylan / France. Conformément à la loi pour la Confiance dans l'Economie numérique du 21 juin 2004, vous pouvez également vous opposer à l'utilisation de vos coordonnées, en envoyant un simple courrier à l'adresse ci-dessus.

  © 2005 - 2022 Insight Outside